IZBORI U SAD - I to je Amerika

Predpostavljajući da ću videti njihovog favorita, nasmejanu u krupnom planu preko cele početne strane u kiši srebrnih konfeta, tog 9. novembra, prestupne 2016. godine, u rano jutro po srednje-evropskom vremenu, posetio sam internet stranu Huff Post-a.

NARODNI MUZEJ U BEOGRADU - Restauracija duha Srbije

VII milenijum pre nove ere. Lepenski Vir. XX april po novom kalendaru. Vlašići polako zalaze iza vrhova Treskavca, dok mlada devojka nosi riboliku skulputuru kući, koju će vekovima kasnije kustosi jedne ustanove imenovati titulom Praroditeljke.

Zemljotresi u Italiji - Gde je kraj?

Italiju je u nedelju 30. oktobra, u 7 časova i 40 minuta, pogodio najsnažniji od četiri zemljotresa za protekla tri meseca, ali i od 1980.

Ekonomija deljenja i Generacija Y

Najvažnije pravilo u žitvotu, naučili smo još u vrtiću, a da toga nismo ni svesni – ono što imaš deli sa drugima.

Uslovi korišćenja i preuzimanja sadržaja

Sav materijal sadržan na veb sajtu www.foresighter.rs postavljen je isključivo u svrhu informisanja. Sadržaj ne može biti upotrebljen niti shvaćen kao savet, preporuka ili upozorenje. Vlasnik i autor sajta www.foresighter.rs se odriče bilo kakve odgovornosti za bilo koju osobu koja nešto učini ili propusti da učini oslanjajući se na deo ili celokupan sadržaj ove veb prezentacije. Pre korišćenja sadržaja ovog sajta i bilo koje radnje činjenja ili ne činjenja, potrebno je zatražiti profesionalne savete od strane stručnih lica. Kompletan sadržaj pripada vlasniku i uređivaču veb sajta www.foresighter.rs. Preuzimanje sadržaja je dozvoljeno samo u obimu u kom je to potrebno i nа nаčin koji ne ugrožаvа legitimne interese аutorа i integritet sаmog аutorskog delа, sve u skaldu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Obim preuzetog sadržaja za koji nije potrebna posebna saglasnost, autor ograničava na 300 karaktera. Uz svako citiranje ili preuzimanje sadržaja, neophodno je na početku i na kraju citata označiti izvor informacije, a ukoliko se preuzeti sadržaj objavljuje na internetu, potrebno je obezbediti i povratni link ka izvoru informacije na oba mesta kao i ime autora ako je u označen. Uživajte u čitanju.