Sve je jasnije da mere Evropske centranlne banke koje se ogledaju u kvantitativnom popuštanju i ubrizgavanju velike količine novca na tržište preko banaka ne daju rezultate odnosno EU se i pored svih mera bori da održi bilo kakav ekonomski rast i podigne stopu inflacije makar na jedan procenat.

ZAJEDNIČKA I VEZANA VALUTA

Uvođenje jedinstevnih valuta za šire, nadnacionalne oblasti oduvek se smatralo korisnom  i važnom odlukom iz ugla ekonomije, politike, investitora pa i običnih građana. Jedna takva valuta nosi sa sobom značajno smanjenje transakcionih troškova i olakšava promet robe i usluga unutar unitarne oblasti.

Politička dešavanja i svetska ekonomija se kreću ciklično, na način da se uvek po određenim zakonitostima ponavljaju i taj istorijski princip je odavno poznat. Da bi se predvideli budući događaji potrebno je razumeti istoriju i kompleksni princip kružnog kretanja svega što se dešava oko nas.

U vreme ekonomske i političke nestabilnosti, investitori tradicionalno pribegavaju u takozvano sigurno utočište za svoj kapital, pa u svoj investicioni portfolio uključuju plemenite metale, odnosno zlato.

Mario Costeja González, prosečan građanin Španije, koji je tokom devedesetih zapao u finansijske teškoće, nije mogao ni da sanja da će dve decenije kasnije biti vest broj jedan u svim svetskim medijima kao čovek koji je zauvek promenio internet.

Kada je uveden evro, 1999. Godine, nemački političari su u velikom stilu obećavali da će se desiti novi ekonomski bum u celoj Evro zoni, da će nova valuta biće podjednako stabilna i jaka kao što je bila i Deutsche marka. Dalje se najavljivalo da će fokus evropske centralne banke biti na stabilnosti, a pomoć bogatijih zemalja unije državama sa nižim potencijalom neće biti potrebna.

Uslovi korišćenja i preuzimanja sadržaja

Sav materijal sadržan na veb sajtu www.foresighter.rs postavljen je isključivo u svrhu informisanja. Sadržaj ne može biti upotrebljen niti shvaćen kao savet, preporuka ili upozorenje. Vlasnik i autor sajta www.foresighter.rs se odriče bilo kakve odgovornosti za bilo koju osobu koja nešto učini ili propusti da učini oslanjajući se na deo ili celokupan sadržaj ove veb prezentacije. Pre korišćenja sadržaja ovog sajta i bilo koje radnje činjenja ili ne činjenja, potrebno je zatražiti profesionalne savete od strane stručnih lica. Kompletan sadržaj pripada vlasniku i uređivaču veb sajta www.foresighter.rs. Preuzimanje sadržaja je dozvoljeno samo u obimu u kom je to potrebno i nа nаčin koji ne ugrožаvа legitimne interese аutorа i integritet sаmog аutorskog delа, sve u skaldu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Obim preuzetog sadržaja za koji nije potrebna posebna saglasnost, autor ograničava na 300 karaktera. Uz svako citiranje ili preuzimanje sadržaja, neophodno je na početku i na kraju citata označiti izvor informacije, a ukoliko se preuzeti sadržaj objavljuje na internetu, potrebno je obezbediti i povratni link ka izvoru informacije na oba mesta kao i ime autora. Uživajte u čitanju.

Online blog magazin o investiranju u prave vrednosti - The Foresighter