Kada je uveden evro, 1999. Godine, nemački političari su u velikom stilu obećavali da će se desiti novi ekonomski bum u celoj Evro zoni, da će nova valuta biće podjednako stabilna i jaka kao što je bila i Deutsche marka. Dalje se najavljivalo da će fokus evropske centralne banke biti na stabilnosti, a pomoć bogatijih zemalja unije državama sa nižim potencijalom neće biti potrebna.

Kompanija HASBRO, odlučla je da promeni izgled i pravila svoje čuvene društvene igre uoči svog 82. rođendana, najavljujući novo izdanje pod nazivom Ultimate banking edition.

Naime, u duhu promena koje se dešavaju u svetu i trendova povećanja obima elektronskih transakcija naspram gotovinskih, koje postepeno vode ka ukidanju keša i uvođenju isključivo elektronskog plaćanja, Monopol je odlučio da se na vreme pozicionira među mlađom generacijom koja nema odnos prema novčanicama.

Kriza u koju je svet upao 2008. očigledno postaje sve dublja, a države nikad u istoriji nisu bile na ovom nivou zaduženosti. Po mnogim analitičarima politički i ekonomski pravac u kom ide svet danas vodi u ćorsokak.

Politička elita to sigurno uviđa, ali ne preduzima nijedan pravi potez da čovečanstvo skrene sa puta koji vodi u provaliju istorije.

Čak i među ekonomistima vlada pogrešno mišljenje da hiperinflaciju izaziva isključivo nekontrolisana emisija novca odnosno štampanje istog bez realnog pokrića. Činjenica je da je to jedan od faktora koji utiču na visinu stope inflacije, ali nije i jedini odnosno najbitniji.

Nakon što je Nemačka u februaru 2016. godine objavila da se gornja granica gotovinskih transakcija smanjuje na 5.000 EUR, postalo je svima jasno da je na delu postepen prelazak na elektronska plaćanja, što će za krajnji cilj imati potpuno ukidanje gotovog i uvođenje elektronskog novca, kao i da su nacionalne ekonomije i monetarna unija svesne svih negativnih posledica i opasnosti koje će takva odluka proizvesti.

Uslovi korišćenja i preuzimanja sadržaja

Sav materijal sadržan na veb sajtu www.foresighter.rs postavljen je isključivo u svrhu informisanja. Sadržaj ne može biti upotrebljen niti shvaćen kao savet, preporuka ili upozorenje. Vlasnik i autor sajta www.foresighter.rs se odriče bilo kakve odgovornosti za bilo koju osobu koja nešto učini ili propusti da učini oslanjajući se na deo ili celokupan sadržaj ove veb prezentacije. Pre korišćenja sadržaja ovog sajta i bilo koje radnje činjenja ili ne činjenja, potrebno je zatražiti profesionalne savete od strane stručnih lica. Kompletan sadržaj pripada vlasniku i uređivaču veb sajta www.foresighter.rs. Preuzimanje sadržaja je dozvoljeno samo u obimu u kom je to potrebno i nа nаčin koji ne ugrožаvа legitimne interese аutorа i integritet sаmog аutorskog delа, sve u skaldu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Obim preuzetog sadržaja za koji nije potrebna posebna saglasnost, autor ograničava na 300 karaktera. Uz svako citiranje ili preuzimanje sadržaja, neophodno je na početku i na kraju citata označiti izvor informacije, a ukoliko se preuzeti sadržaj objavljuje na internetu, potrebno je obezbediti i povratni link ka izvoru informacije na oba mesta kao i ime autora. Uživajte u čitanju.

Online blog magazin o investiranju u prave vrednosti - The Foresighter