Prognoza kursa evra i ekonomije EU

Neki ga nazivaju propalim eksperimentom i propalom valutom koja ne može opstati na dugi rok i koja je bila osuđena na propast još kada je uvedena u monetarni sistem Evropske Unije, dok neki smatraju da je Evropa odnosno da su njene noseće ekonomije isuviše jaki, temeljno izgrađeni i uređeni sistemi da bi se tek tako mogli urušiti, a kriza, bilo deflatorna ili dužnička postoji i Evropa ima znanje i moć da se izbori sa tim.

Kako god bilo, Evro je na velikom iskušenju i vreme će pokazati kakva je njegova sudbina zaista.

U ovoj analizi, pokušaćemo da definišemo aproksimativnu prognozu kursa evra i kretanja ekonomije EU do 2020. godine.

Postoji nekoliko scenarija o daljem razvoju događaja, ali stručna javnost se slaže u jednom: Niko ne može u potpunosti predvideti kako će svetska ekonomija pa i Evro zona izgledati za godinu dana, koji će odnosi valuta biti u svetu i da li je na pomolu početak rešavanja dužničko poverilačkih odnosa unutar Unije ili će se problem dodatno produbiti povlačeći za sobom u ambis kako zajedničku valutu, tako i sve vrednosti na kojima počiva EU.

Suviše je mnogo faktora i nestabilnosti u celom svetu da bi se Evropska unija i njeni unutrašnji problemi mogli gledalti izolovano. Pominju se optimistična predviđanja da će Evropa polako ali sigurno napustiti zonu deflacije i ojačati, a u budućnosti ponovo povratiti staru slavu i poverenje investitora i centralnih banaka koje jedna rezervna valuta mora da ima da bi bila dugoročno stabilna.

Sa druge strane, stručnjaci koji predviđaju kolaps zajedničke valute pa i same Unije nisu usamljeni. Glavni razlog za to pominje se prevelika zaduženost pojedinih zemalja unutar same Unije, a koji dugovi samo teoretski mogu biti vraćeni bez ozbiljnog reprograma ili otpisivanja.

Ipak, uzimajući u obzir statističke podatke, istorijske i političke okolnosti, daleko više argumenata ide u prilog prognozama o postepenom oporavku i izlasku Unije iz krize u kojoj se našla.

Pod uslovom da se u narednom periodu ne dogode vanredne i nepredviđene okolnosti u vidu oružanih sukoba, kraha tržišta, svetskih valuta ili baknarskig sistema bilo gde u svetu (jer svetska ekonomija u dobroj meri funkcioniše po zakonu spojenih sudova), Evropska unija i Evro čekaju ipak nešto bolji dani.
Napred ćemo izneti nekoliko prognoza vezanih za Evropsku uniju i Evro zonu do 2020. godine.

Prema zvaničnicima EU i analitičarima, kritiča zona na pragu deflacije bi konačno trebala da bude iza Unije. Iz ove perspektive godišnja stopa od 2% koliko je projektovano za 2020 zvuči vrlo realno, ali podsećamo da su deflatorne krize često dublje i dugotrajnije od inflatornih i samo makroekonomisti znaju kako je teško izvući se iz začaranog kruga deflacije a da se dugoročno ne ugrozi monetarna stabilnost valute.


 

 


Takođe, predviđeni rast BDP-a od 2,5% u 2020. godini nije preambiciozan gledajući u svetlu predviđenog oporavka Unije, međutim treba imati u vidu da se od razvijenog i zasićenog tržišta kakvo je evropsko veći rast i ne može očekivati.


 

 


U odnosu na trenutnu situaciju, nezaposlenost na nivou Unije bi takođe trebala da padne ispod 10% do 2020.


 


Iako od mnogih investitora otpisan kao opcija za investiranje pre nego što FED podigne kamatnu stopu, nakon što je u decembru 2015. Evropska komisija objavila da će kamatnu stopu spustiti još dublje na -0.3% kao i da će nastaviti sa labavom monetarnom politikom do marta 2017 na tržištu se desilo nešto što je malo ko očekivao.

Nakon što je Evropska Centralna Banka nastavila sa kvantitativnim popuštanjem i spustila kamatnu stopu dublje na 0,3%, EUR nije izgubio na vrednosti. Naprotiv ojačao je. Šta se desilo zapravo?

Usled izostanka restriktivnijih mera i većeg smanjenja kamatne stope, EUR je skočio u odnosu na Američki dolar za 3% u svega nekoliko sati, što ukazuje da je slab kurs Evra prema dolaru u većoj meri nego što se pretpostavljalo odnos kratkoročnih investitora i špekulanata prema ovim dvema valutama, a ne pokazatelj stvarne jačine dolara i nemoći Evra.

Čak ni podizanje kamatnih stopa od strane FED-a samo nekoliko dana nakon toga nije bitnije uzdrmalo EUR, jer je brojnim najavama očekivanog podizanja stopa u SAD, ovaj događaj već bio ukalkulisan unapred u odnos dveju valuta.

Uzimajući u obzir druge pokazatelje, naročito trenutnu migrantsku krizu, opasnost BEXIT-a i potencijalne terorističke napade, očekuje se da će se kapita prelivati u pravcu dolara u narednih nekoliko godina, sve dok i kriza ne zakuca i na vrata USA, jer se i tamo nagomilavaju ekonomski problemi koje niko ne rešava.

Što se tiče odnosa Evra prema Švajcarskom franku, sada je svima jasno da je Švajcarska Centralna banka prinuđena da monetarnu politiku prilagođava Evru, pa se očekuje stabilan odnos ove dve valute u narednih nekoliko godina.


 

Aproksimativna prognoza kursa Evra i Švajcarskog franka u odnosnu na Američki dolar do 2020.


Globalno gledano, razloga je mnogo za zabrinutost, a predviđanje budućnosti nacionalnih i svetskih ekonomija nikada nije bilo teže i nezahvalnije. Međutim, ukoliko ne dođe do velikih potresa ili ako ne započne globalna kriza velikih razmera u vidu savršene oluje, EU ekonomija bi trebala da ostane stabilna, bez većih padova, ali i bez izgleda za nekim značajnim oporavkom.


Vidi još:

Da li Nemačka ponovo uvodi Marku

2017 - Izborna godina i početak globalne krize

Zlato i dolar

 

 

 

Uslovi korišćenja i preuzimanja sadržaja

Sav materijal sadržan na veb sajtu www.foresighter.rs postavljen je isključivo u svrhu informisanja. Sadržaj ne može biti upotrebljen niti shvaćen kao savet, preporuka ili upozorenje. Vlasnik i autor sajta www.foresighter.rs se odriče bilo kakve odgovornosti za bilo koju osobu koja nešto učini ili propusti da učini oslanjajući se na deo ili celokupan sadržaj ove veb prezentacije. Pre korišćenja sadržaja ovog sajta i bilo koje radnje činjenja ili ne činjenja, potrebno je zatražiti profesionalne savete od strane stručnih lica. Kompletan sadržaj pripada vlasniku i uređivaču veb sajta www.foresighter.rs. Preuzimanje sadržaja je dozvoljeno samo u obimu u kom je to potrebno i nа nаčin koji ne ugrožаvа legitimne interese аutorа i integritet sаmog аutorskog delа, sve u skaldu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Obim preuzetog sadržaja za koji nije potrebna posebna saglasnost, autor ograničava na 300 karaktera. Uz svako citiranje ili preuzimanje sadržaja, neophodno je na početku i na kraju citata označiti izvor informacije, a ukoliko se preuzeti sadržaj objavljuje na internetu, potrebno je obezbediti i povratni link ka izvoru informacije na oba mesta kao i ime autora. Uživajte u čitanju.

Online blog magazin o investiranju u prave vrednosti - The Foresighter