Švajcarska ekonomija - dugoročno stabilna

Bez obzira na sve, čini se da će Švajcarska zadržati stabilnost i dalje nastaviti da razvija ekonomiju u doglednoj budućnosti, ali njena čvrsta povezanost sa Evropskom unijom neće je učiniti nezavisnom i nedodirljivom u procesu globalnih promena sa kojima se svet trenutno suočava.

Domaćom politikom će se i dalje voditi debate između pro EU snaga i EU skepitka, a negde između te dve opcije upravo se i očekuje da Švajcarska politika i ekonomija nađe svoje mesto.

Očekuje se da rast Švajcarske blago oslabi tokom 2016 i da bude ispod prvobitno projektovanih 2%, ali je skoro sigurno da se njena ekonomija neće suočiti sa recesijom, pa se bi trebalo da ostane dugoročno stabilna.

Naime, i pored jakog franka u odnosu na EUR i većinu svetskih valuta, u Švajcarskoj se očekuje rast BDP-a od 1.2% u 2016 naspram 0,8% u 2015. godini, ali rizik od globalnih potresa i eventualne globalne krize koja bi uticala na domaću valutu i bankarski sistem stavlja veliku rezervu na izraženu projekciju rasta.

Stručna javnost se slaže oko jednog: Nema izgleda da Švajcarska potone u recesiju, bar ne u skorije vreme, iako se očekuje da će CHF ostati snažan i u narednom periodu. Tako na primer veliki broj izvozno orjentisanih kompanija svoju robu obračunava i fakturiše u US dolarima i Eurima, na koji način uspeva da prevaziđe “problem jakog franka”.

Domaća valuta je ojačala u odnosu na Evro 56% od 2007. godine, ali ukoliko ne bude većih globalnih poremećaja odnos dve valute bi se trebao ponovo iznivelisati na duži rok u skladu sa tržišnim kretanjima.

Negativne prognoze između ostalog tiču se stope nezaposlenosti, koja je u 2015. bila na nivou 3.3%, da će biti povećana do 3.7% u 2016. Godini. Iako manji procenat zaposlenih na prvi pogled može uticati na smanjenu potrošnju, drugi faktori poput projektovanog rasta zarada od 0.5%, stopa inflacije od 0%, kao i niske cene kredita i bankarskih proizvoda upravo podstiču ljude da troše više, pa se očekuje da će i rast potrošnje u 2016% godini biti 1%.


Neizvesnost prati i ponos Švajcarske – industriju satova, ne samo zbog smanjene konkurentnosti domaće privrede u robnoj razmeni sa inostranstvom, već i zbog tendencije širenja prodaje “smart” časovnika unutar iste ciljne grupe stanovništva. Budući tehnološki razvoj i ekonomska situacija biće definitivno veliki izazov ovoj grani industrije.


Usled novonastalih okolnosti vezanih za globalnu krizu i snažan franak, prethodno dugoročno projektovani godišnji rast od 2% smanjen je najpre na 1.8% do 2020, a zatim na 1.6% do 2030 godine. Iako je rast BDP-a u 2015. bio 0.8%, ekonomska situacija i uslovi poslovanja u budućnosti bi trebalo da budu lakši, a eventualne valutne krize u budućnosti SNB će rešavati intervencijom na tržištu odnosno kupovinom stranih valuta.


U narednih nekoliko godina Centralna Banka Švajcarske ne bi trebalo da značajno poveća kamatne stope, tako da projekcije su da će se kamate kretati od -0,75% koliko iznose danas, pa do -0,25%.


CHF bi trebao postepeno jačati u odnosnu na Američki dolar usled inflatornih očekivanja u SAD nakon podizanja kamatnih stopa, pa se predviđa da će kurs već 2020 godine biti 0,60 CHF za 1 USD.

APROKSIMATIVNA PROGNOZA DO 2030U narednih 15 godina promeniće se trend zapošljavanja u smislu što će jedan od osam radnika biti zaposlen u sektoru pružanja zdravstvenih usuga, a jedan od šest u industriji. Očekuje se oko 200.000 novih radnih radnih mesta u zdravstvu, do 2030 godine, a istovremeno u istom periodu smanjenje broja radnika u industriji za oko 100.000. Informacione tehnologije će trebati dodatnih 60.000 radnika, a oko 70.000 će biti potrebno u menadžmentu i konsaltingu.

Autimatizacija poslova i nove tehnologije čine svoje, tako da će mnoge pozicije koje su danas zastupljene u industriji neminovno nestati, a što će doneti nova iskušenja i zahtevati dugoročnu stategiju za prevazilaženje problema naročito sa kadrovima nekvalifikovanim za nova radna mesta.

 

 

Uslovi korišćenja i preuzimanja sadržaja

Sav materijal sadržan na veb sajtu www.foresighter.rs postavljen je isključivo u svrhu informisanja. Sadržaj ne može biti upotrebljen niti shvaćen kao savet, preporuka ili upozorenje. Vlasnik i autor sajta www.foresighter.rs se odriče bilo kakve odgovornosti za bilo koju osobu koja nešto učini ili propusti da učini oslanjajući se na deo ili celokupan sadržaj ove veb prezentacije. Pre korišćenja sadržaja ovog sajta i bilo koje radnje činjenja ili ne činjenja, potrebno je zatražiti profesionalne savete od strane stručnih lica. Kompletan sadržaj pripada vlasniku i uređivaču veb sajta www.foresighter.rs. Preuzimanje sadržaja je dozvoljeno samo u obimu u kom je to potrebno i nа nаčin koji ne ugrožаvа legitimne interese аutorа i integritet sаmog аutorskog delа, sve u skaldu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Obim preuzetog sadržaja za koji nije potrebna posebna saglasnost, autor ograničava na 300 karaktera. Uz svako citiranje ili preuzimanje sadržaja, neophodno je na početku i na kraju citata označiti izvor informacije, a ukoliko se preuzeti sadržaj objavljuje na internetu, potrebno je obezbediti i povratni link ka izvoru informacije na oba mesta kao i ime autora. Uživajte u čitanju.

Online blog magazin o investiranju u prave vrednosti - The Foresighter