BREXIT: Argumenti za i protiv

Na referendumu, 23. Juna, svakom građaninu Velike Britanije, biće postavljeno dugo očekivano pitanje – Da li UK treba da ostane član ili da napusti EU? Kratka i naizgled jednostavna rečenica, nosi sa sobom niz posledica po Britaniju ali i ceo svet.

Neizvesnost je utoliko veća s obzirom da se nikada u istoriji EU nije desilo da neka zemlja napusti Uniju niti se o tome sprovodio bilo kakav referendum. Zbog toga niko ne može precizno da predvidi sam ishod glasanja, niti posledice koje će eventualna odluka o izlasku imati po Ujedinjeno Kraljevstvo i EU.

U UK se već godinama vodi rasprava o tome da li je dobro da Britanija ostane u EU ili je izlazak ipak bolje rešenje.

Napred ćemo pokušati da analiziramo, argumente za i protiv izlaska zemlje iz EU iz ugla Velike Britanije:


 

ARGUMENTI ZA IZLAZAK IZ EU:

 1. ČLANARINA

Napuštajući EU, Ujedinjeno Kraljevstvo će odmah imati direktnu uštedu troškova na ime plaćanja članarine Uniji. Samo prošle godine Britanija je uplatila 13 milijardi funti u budžet EU.

 1. BIROKRATIJA

Većina zagovornika BREXIT-a vide EU kao prenormiran sistem sa mnogo nepotrebne administracije. Napuštanje EU bi omogućilo vladi da kreira jednostavniji regulatorni okvir u skladu sa potrebama svoje zemlje, a ne unije.

 1. TRGOVINA

Kada je trgovina u pitanju, mnogo je više argumenata u prilog ostanku unutar EU, jer jedinstveno bescarinsko tržište na koje se plasira skoro 50% britanskog izvoza i niski transakcioni troškovi, donose Britaniji samo benefite.

Međutim, postoje i stavovi da bi izlazak Britanije kao jedne od najmoćnijih ekonomija EU, ojačao njenu poziciju i izgradio finansijski sistem nezavistan od EU koja je već neko vreme na staklenim nogama. Brritanija sada ili neka druga članica u budućnosti, mogla bi otvoriti pandorinu kutiju napuštanja EU. Pitanje je samo vremena.

U tom slučaju UK bi mogla biti sigurno utočište za evropski kapital od takvih rizika, što bi dovelo do privlačenja investitora i stabilnosti funte.

 1. INVESTICIJE

Činjenica da su unutrašnje investicije usporile pred referendum usled neizvesnosti od posledica, kao što je bio slučaj i pred referendum u Škotskoj, ne znače da će i dugoročno biti investiranje unutar UK biti smanjeno.

Naprotiv, na duži rok, Britanija kao finansijski centar Evrope, ali i sveta mogla bi da nađe svoje mesto I ojača svoju poziciju kao Singapur.

 1. IMIGRACIJA UNUTAR EU

Prema zakonima EU, Britanija ne može da spreči bilo koga iz drugih država članica da dolazi da živi u zemlji. Rezultat je ogroman porast imigracije u UK, naročito iz Istočne i Južne Evrope.

Prema podacima Kancelarije za nacionalu statistiku, u Britaniji radi 942.000 građana Istočne Evrope, mahom Rumuna i Bugara, 791.000 građana zemalja Zapadne Evrope, kao i čak 2.93 miliona radnika izvan EU, uglavnom iz Kine i Indije.

 1. RADNA MESTA

Na broj radnih mesta, odnosno na stopu zaposlenosti u UK, uzajamno deluju faktori navedeni u delovima trgovina, investicije i imigracije unutar EU.

Smanjen nivo imigracije će označiti i manju radnu snagu, što će obezbediti više poslova za ljude koji su ostali unutar Britanije odnosno njene građane.

Međutim, postoje i drugi, vrlo ubedljivi argumenti, zbog čega bi ostanak u Uniji uticao na stabilnost stope zaposlenosti, o čemu u delu koji govori o kontraargumentima.

 1. MESTO VELIKE BRITANIJE U SVETU

Izlazeći iz EU, Britanija ima šansu da ponovo uspostavi status nezavisne države, slobodno birajući veze i odnose sa ostatkom sveta. Takođe, samostalnost će vratiti Britaniji pravo na samostalnu kontrolu nad priobalnim ribolovom u svojim vodama.

 1. BEZBEDNOST

Sekretar za rad i penzije Velike Britanije Iain Duncan Smith, otvoreno je pozvao građane da glasaju za BREXIT, navodeći da bi ostanak u EU označio otvorena vrata zemlje za terorističke napade, jer otvorenost granica ograničava pregled i kontrolu ljudi.

Bivši šef tima za međunarodni terorizam u kabinetu premijera Britanije Colonel Richard Kemp, navodi da će zemlja po izlasku iz EU opet biti u stanju da kontroliše ko ulazi u zemlju, a propuštanje šanse da se odvoji  od EU, UK značajno povećava rizik od terorističkih pretnji i ugrožava svoje građane.


 

ARGUMENTI ZA OSTANAK U EU:

 1. TRŽIŠTE

EU predstavlja jedno od najvećih svetskih tržišta, čineći 25% globalnog BDP-a.

Takođe, EU je najveći spoljno trgovinski partner Britanije jer 45% izvoza ove zemlje ide u EU, dok je čak 50% uvozne robe, takođe iz EU.

UK ima korist od brojnih trgovinskih sporazuma koje EU ima potpisane u svetu, a trenutno se vode i pregovori sa USA da se stvori najveća svetska bescarinska zona.

Suština EU je slobodna trgovina. Ako ste izvan zone trgovina je teža i neisplativija, a konkurencija veća.

Naime, mnogo je lakše pronaći kupce odnosno dobavljače za robu, na tržištu od 400 miliona ljudi nego 50 miliona. Mnoge međunarodne proizvodne i uslužno orjentisane kompanije su u Britaniji baš iz razloga jer na taj način imaju pristup benefitima jedinstvenog tržišta i veliko je pitanje da le će tu i ostati ako zemlja napusti EU.

 1. EVRO FUNTA - ODNOS

Ukoliko Britanija napusti EU, Funta koja inače gubi na vrednosti poslednjih meseci usled nizvesnosti ,  verovatno će se izjednačiti sa evrom.

Vrednost funte prema evru trenutno je oko 0.85, a dalji smer kretanja valute odlučiće upravo referendum. Da li će britanska funta nastaviti pad ka odnosu 1:1, ili će se vratiti na nivo 0.74 u odnosu na evro.

 1. BDP

U slučaju izlaska iz Unije, dugoročno se prognozira i do 6% niži BDP, u 2029. godini, nego što bi to bio da zemlja ostane članica.

 1. PRAVA RADNIKA

EU je usvojila mnoge direktive koje štite prava ranika i značajno unapredila njihov status poslednjih godina, a koja pravila se odnose i na Britaniju kao članicu.

Najmanje 4 nedelje odmora godišnje,  minimalno 4 meseca plaćenog porodiljskog odsustva, antidiskriminatorski zakoni, kao i maksimalan broj od 48 radnih sati nedeljno, samo su neke od tekovina EU, koje danas primenjuje i Ujedinjeno Kraljevstvo, što nekada nije bio slučaj.

 1. GUBITAK UTICAJA U EU

Jedna od bitnih posledica izlaska je gubitak uticajnosti unutar EU, odnosno mogućnosti da se utiče na globalno važne odluke koje donosi Unija.

 1. EVROPSKI STANDARD

Takođe, standardi kvaliteta hrane, postavljeni od strane EU, mnogo su strožiji i zdravstveno bezbedniji od standarda koji se primenjuju u USA naprimer, a koji standardi su upravo važili unutar UK pre njenog ulaska u Uniju. Tačno je da Britanije može zadržati iste standarde, ali je na to više ništa neće obavezivati.

 1. RADNA MESTA

Naime, aktivisti koji su za EU, navode da će bar 3 miliona radnim mesta biti ugroženo ako Britanija ostane sama, jer je prema statističkim podacima toliko radnika zaposleno na poslovima koji direktno zavise od trgovine sa EU pa je skoro sigurno da će mnoga od tih mesta biti ugašena.

 1. PUTOVANJE

Građani Britanije slobodno putuju po celoj Uniji bez vize i pasoša, a sva dokumenta uključujući i vozačke dozvole važe u svim državama članicama.

 1. LJUDI

Najveća korist od članstva, ali i najveća vrednost Unije su – ljudi, odnosno njeni građani i njihov potencijal.

Slobodan protok stanovništva, jako je bitna karakteristika EU. Mogućnost da Britanci mogu slobodno da studiraju u Holandiji iili da kupe kuću u Španiji, velika je prednost članstva.

Sa druge strane, činjenica da građani Istočne Evrope obavljaju jednostavne poslove u Britaniji takođe ima svoju svrhu. Naime, niža cena rada koja se tim angažovanjem postiže, dugoročno povećava nacionalno bogatstvo Britanije. Iako ovaj argument nosi sa sobom dosta kontraverzi zbog stava koji deo građana ima prema imigrantima, ekonomski gledano angažovanje slabije plaćene radne snage sa istoka EU, donosi samo korist Kraljevstvu.

Izlaskom iz EU, migranti će izgubiti pravo da rade, a građani Britanije neće više moći slobodno da kupuju nekretnine u Južnoj Evropi. Oni koji su već tamo naseljeni, pitanje je na koji način i pod kojim uslovima će moći da ostanu.

 1. ŠKOTSKO PITANJE

Odluka o ostanku ili izlasku iz Unije, može znatno uticati na odluku Škotske da napusti Britaniju i pridruži se EU na sledećem referendumu koji dolazi na red za nešto više od 5 godina.

 1. BEZBEDNOST

Nasuprot iznetim stavovima pojednih zvaničnika da ostanak u EU znači nestabilnost i rizik, postoje i drugačija mišljenja.

Naime, bivši zvaničnici ministarstva odbrane Lord Bramall i Jock Stirrup smatraju da EU predstavlja važan stub Britanske bezbednosti, posebno u vreme nestabilnosti na Bliskom istoku.

Uslovi korišćenja i preuzimanja sadržaja

Sav materijal sadržan na veb sajtu www.foresighter.rs postavljen je isključivo u svrhu informisanja. Sadržaj ne može biti upotrebljen niti shvaćen kao savet, preporuka ili upozorenje. Vlasnik i autor sajta www.foresighter.rs se odriče bilo kakve odgovornosti za bilo koju osobu koja nešto učini ili propusti da učini oslanjajući se na deo ili celokupan sadržaj ove veb prezentacije. Pre korišćenja sadržaja ovog sajta i bilo koje radnje činjenja ili ne činjenja, potrebno je zatražiti profesionalne savete od strane stručnih lica. Kompletan sadržaj pripada vlasniku i uređivaču veb sajta www.foresighter.rs. Preuzimanje sadržaja je dozvoljeno samo u obimu u kom je to potrebno i nа nаčin koji ne ugrožаvа legitimne interese аutorа i integritet sаmog аutorskog delа, sve u skaldu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Obim preuzetog sadržaja za koji nije potrebna posebna saglasnost, autor ograničava na 300 karaktera. Uz svako citiranje ili preuzimanje sadržaja, neophodno je na početku i na kraju citata označiti izvor informacije, a ukoliko se preuzeti sadržaj objavljuje na internetu, potrebno je obezbediti i povratni link ka izvoru informacije na oba mesta kao i ime autora. Uživajte u čitanju.

Online blog magazin o investiranju u prave vrednosti - The Foresighter