Lubardina slika Besta Fantastica - Fantastična zver, ponovo u Beogradu

 

 

BIENALE U SAO PAOLU 1953.

Danas čuveni Bienale u Sao Paolu koji se održava svake druge godine i uz venecijanski, jedan od najvećih i najznačajnih u svetu, te 1953. godine, bio je na samom početku ispisivanja svetske istorije moderne umetnosti.

Festival nipočemu nije izgledao kao da se održava tek drugi put, odnosno da je prvi Bijenale u tom gradu održan samo dve godine ranije. Naprotiv, po imenima koji su izlagali svoja dela u takmičarskom delu festivala, ali i stotinama dela vrhunskih umetnika koja su za ovu priliku povučena iz privatnih kolekcija sa svih krajeva sveta radi prikazivanja u revijalnom izlagačkom delu, festival je mogao biti upoređivan sa bilo kojim drugim te vrste.

Svaka od iole značajnih država na umetničkoj mapi sveta uzela je učešće šaljući dela svojih najboljih umetnika.

Austrijanci su između ostalog poslali devet ulja na platnu i jedanaest grafika Oskara Kokoške, Englezi  Henrija Mura lično, sa svojih 69 skulptura, koje su bile izložene u Especial Sali.

Norvežani, a šta drugo nego ono najbolje što imaju. Dela Edvarda Munka, i to 19 slika, mahom ulja na platnu i čak 50 grafika.

Francusku je predstavljalo 51 delo Pabla Pikasa, od najrazličitijih materijala i tehnika izrade, kao i još mnoštvo drugih umetnika.

Predvodnik japanskih umetnika, bio je tada već svetski poznati slikar Ikiro Fukuzava, a Holandiju dela Piter Mondrianija, koji je preminuo deceniju ranije.

Jugoslavija je odlučila da pošalje takođe renomiranog umetnika, o čijem slikarstvu i stilu se već pričalo u svetskim umetničkim krugovima. Petar Lubarda sa svojih 25 slika i Jugoslavija su imali čast da jedno drugo predstave na ovom velikom događaju.

Na Bienalu prikazane su sledeće Lubardine slike:

Borba, Uznemirena životinja, Suvo drvo, Ptica grabljivica, Fantastična zver, 5 slika nazvanih - Kompozicija, Gavran, Odbrana, U prostoru, Vatra, Meduza, Mesečina, Guslar, Bik i njegov mesec, Pejzaž, Ritam 1 i 2, Stene, Red i Tragedija. Većina ovih slika se danas nalazi u privatnim kolekcijama, najviše u kompaniji Tarkett doo, Bačka Palanka, bivšeg Sintelona i u Muzeju savremena umetnosti u Beogradu.

Nakon prilično zapažene izložbe 24 slike vratile su se sa autorom u Beograd, a jedna je našla novog vlasnika i ostala u mestu održavanja festivala.

 

BESTA FANTASTICA - FANTASTIČNA ZVER

Fantastična Zver otkupljena je od jednog brazilskog kolekcionara i od tada kreće novi život po svetu pod svojim kataloškim imenom - Besta Fantastica.

Slika je posle decenijskog puta konačno je krajem 2016. godine nakon otkupa od jednog francuskog galeriste na velika vrata je došla u Beograd, grad gde je pre više od 60 godina i nastala, a Beograđani su imali priliku da je vide 1. marta na izložbi u galeriji na Andrićevom vencu, koja je upriličena samo za ovu sliku. A o važnosti događaja govori i naziv - Izložba jedne slike.

Iako je s jedne strane tipična Lubardina slika za period u kom je nastala, koji je po mnogima najplodnija decenija ovog u to vreme već umetnički zrelog i formiranog autora, s druge strane slika se uokvirenim motivom životinje na crvenoj podlozi i prepoznatljivom ali posebno usaglašenim koloritom jasno izdvajala od ostalih koje su izložene na Bienalu. Veliki format dimenzija 195 x 110 čini sliku dodatno raskošnom.

Kao i kod velike većine Lubardinih slika iz pedesetih, i na Fantastičnoj zveri preovlađuju boje i u isto vreme i surovi i pitomi motivi rodnog Ljubotinja, podno Lovćena, gdje kamenje i njegovi ukrasi izgledaju kao da su ovdje izrasli i sazreli kao hiljadugodišnji plodovi, kao Lubardin rodni kraj opisuje Pavle Pejović. U ovoj ponosnoj osami stijenja, neba i neočekivane pitomine, naslonjene ne moćna pleća Lovćena, nazubljene oštirm kamenim dljetima, iz kamenica punih vilinskih suza, iz ćupova vina i medovine, napajali su se preci Petra Lubarde, koji je i sam u ovoj surovoj ljepoti ugledao svijet.

U istoimenoj knjizi posvećenoj slici Besta Fantastica, autori Petar Ćuković i Ješa Denegri, napominju da je predmetna slika nastala 1953. godine istog vrednosnog nivoa kao i Lubardina remek-dela Konji i čak 6 verzija Kosovskog boja, nedugo posle takođe niza vrhunskih slika iz prethodne godine, kao što su Guslar, Žega, Bik i mesec i Mediteran, što znači da pripada najplodnijem razdoblju Lubardine slikarske produkcije. Ali tematski i po likovnim svojstvima jedinstvena je u ovoj seriji slika, drugačija od ostalih po motivu svedenom gotovo do iščezavanja, prepoznatljivog predmetnog polazišta, ipak sačuvanog do mere zbog koje slika opravdano nosi navedeni naziv. 

Specifičnost Lubardinog slikarstva iz prve polovine pedesetih godina, a što važi i za Fantastičnu zver, jeste u sintezi i simbiozi predmetnog i apstraktnog, pri čemu je predmet oslobođen  opisnih i narativnih dodataka i sveden je na asocijaciju predmeta, nikada dakle na potpunu apstrakciju, da bi uprkos tome bila sačuvana visoka autonomija slikarskog jezika.

Na fotografiji: Petar Lubarda, Besta Fantastica, 1953, Ulje na platnu, 195 x 110

 

Povezani članci:

UMETNIČKE SLIKE - Šta treba da znate pre nego što ih kupite 

Cvetko Lainović - Izložba povodom desetogodišnjice smrti slikara

 

Uslovi korišćenja i preuzimanja sadržaja

Sav materijal sadržan na veb sajtu www.foresighter.rs postavljen je isključivo u svrhu informisanja. Sadržaj ne može biti upotrebljen niti shvaćen kao savet, preporuka ili upozorenje. Vlasnik i autor sajta www.foresighter.rs se odriče bilo kakve odgovornosti za bilo koju osobu koja nešto učini ili propusti da učini oslanjajući se na deo ili celokupan sadržaj ove veb prezentacije. Pre korišćenja sadržaja ovog sajta i bilo koje radnje činjenja ili ne činjenja, potrebno je zatražiti profesionalne savete od strane stručnih lica. Kompletan sadržaj pripada vlasniku i uređivaču veb sajta www.foresighter.rs. Preuzimanje sadržaja je dozvoljeno samo u obimu u kom je to potrebno i nа nаčin koji ne ugrožаvа legitimne interese аutorа i integritet sаmog аutorskog delа, sve u skaldu sa Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Obim preuzetog sadržaja za koji nije potrebna posebna saglasnost, autor ograničava na 300 karaktera. Uz svako citiranje ili preuzimanje sadržaja, neophodno je na početku i na kraju citata označiti izvor informacije, a ukoliko se preuzeti sadržaj objavljuje na internetu, potrebno je obezbediti i povratni link ka izvoru informacije na oba mesta kao i ime autora. Uživajte u čitanju.

Online blog magazin o investiranju u prave vrednosti - The Foresighter